Özel Güvenlik Görevlisi Taşıma Ruhsatlı Silah Alabilir mi ? | Lise Mezunu
Genel

Özel Güvenlik Görevlisi Taşıma Ruhsatlı Silah Alabilir mi ?

Özel güvenlik silah

Bu haberimizde özel güvenlik görevlisi taşıma ruhsatlı silah alabilir mi , gibi en çok merak edilen soruların cevabını vereceğiz. Son günlerde fazlasıyla sorulan sorulardan bir tanesi de; Özel güvenlik taşıma ruhsatlı silah alabilir mi ? sorusu oluyor. Sizler için bu haberimizde bu tarz soruları detaylı olarak inceledik ve cevapladık. Bu tür soruların tüm cevapları için haberimizi okuyunuz… İşte silahlı güvenlik taşıma ruhsatı alabilir mi ? tüm detaylarıyla…

Özel güvenlik firmaları kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette kolluk kuvvetlerine, devletin çizdiği çerçevede destek vermek ile yükümlüdür. Özel güvenlik şirketleri İçişleri Bakanlığı ve Valilikler tarafınca denetlenmektedir. Özel güvenlik firmalarının İçişleri Bakanlığı tarafınca meydana getirilen denetlemeleri mesuliyet sahaları doğrultusunda Güvenlik Genel Müdürlüğü yada Jandarma Komutanlığı tarafınca gerçekleştirilmektedir. Valilik denetlemeleri ise mesuliyet sahaları doğrultusunda İl Güvenlik Müdürlükleri yada Jandarma Komutanlıkları tarafınca yapılmaktadır.

Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah / tabanca bulundurulabileceği komisyon tarafınca belirlenir. Sadece eğitim ve öğretim kurumlarında, sıhhat tesislerinde, şans oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde silahlı Özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez. Özel güvenlik görevlileri, Özel toplantılarda, spor müsabakalarında, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak vazife yapamazlar.

Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak tabanca ve teçhizat, ilgili şahıs yada müessese tarafınca temin edilir. Özel güvenlik şirketleri alev ateş tabanca alamaz ve bulunduramazlar. Sadece Özel güvenlik şirketlerine, para ve kıymetli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak suretiyle, Özel güvenlik eğitimi veren kurumlara, tabanca eğitiminde kullanılmak suretiyle, komisyonun sonucu ve valinin onayı ile tabanca alma, kullanma ve taşıma izni verilebilir.

Geçtiğimiz günlerde Ortaköy’de gerçekleşen hücum sonrası eğlence mekanlarında vazife meydana getiren Özel güvenlik görevlilerinin silahlarının olmayışı mevzusunda basında bazı tepkiler yer aldı ve negatif değerlendirmeler yapılmış oldu.

Yukarıda yasa maddesinde de belirtildiği şeklinde okullar, hastaneler, AVM’ ler, stadyumlar, içkili mekanlar da Özel güvenlik görevlilerinin silahlı olarak vazife yapmaları mümkün değildir. Bu bağlamda Reina gece kulübündeki Özel güvenlik görevlileri de terör saldırısının olduğu gece silahsız vazife yapıyorlardı.

Terörle mücadelede Özel güvenliğin görevi oldukça sınırı olan.  Kaldı ki Reina gece kulübünde o gece  silahlı polis de var. Özel güvenlik görevlisi de silahlı olsa idi bir ihtimal onun yaşı da 23 olacaktı. Üstelik Özel güvenlik görevlilerini deneyimi polisten oldukça daha azca. Terörle mücadelede Özel güvenlik görevlileri son halka ve zor bir halka.”

Silahlı güvenlik taşıma ruhsatı alabilir mi ?

Bu haberimizin devamında: Silahlı güvenlik taşıma ruhsatı nasıl alınır ? , özel güvenlik silah alma şartları nedir? , kimler tabanca taşıma ruhsatı alabilir? Tabanca taşıma ruhsatı nereden alınır Şeklinde soruların cevaplarını inceleyip anlatacağız…

Tüm bu sayılan yargı, kanun ve kurallara karşın silah taşıma ruhsatı olmayan biri tabanca ile yakalandığı takdirde 6136 sayılı kanun hükmünce ceza almaktadır.

Özel Güvenlik Silah Taşıma Ruhsatı

(91/1779 SAYILI YÖNETMELIĞIN 4 ÜNCÜ MADDESI )
a) Dilekçe,
b) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 tane fotoğraf,
c) Tabanca ruhsatı talep formu,
d) Tabanca ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sıhhat raporu, İşyerinde bulundurma ruhsatı talep edenlerden ek olarak;
e) İşyeri açma ve emek verme ruhsatı (İşyeri açma ve emek verme ruhsatına doğal olarak olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/etkinlik izin belgesi) fotokopisi,
f) Mükellefiyeti gösterir vergi dairesi yazısı,
g) İşyeri ortaklık yada şirkete ilişkin ise yönetimin buna ilişkin sonucu ve muvafakat yazısı.”

CAN GÜVENLİĞİNDEN TAŞIMA RUHSATI TALEP EDENLER (91/1779 SAYILI YÖNETMELİĞİN 7’NCİ MADDESİ)
Silahlı güvenlik taşıma ruhsatı belgeler; · Dilekçe, · Son bir yıl içinde çekilmiş 4 tane fotoğraf, · Tabanca ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sıhhat kurulu raporu, · 1.000 TL’yi aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair yazı (6183 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince a ve c bendinden istenmeyecektir.) Bu belgelere ilaveten mesleğin özelliğine bakılırsa aşağıdaki belgeler de istenir. · (a) Bendi: Can güvenliğinin hangi nedenle tehlikede olduğu belirtiliyor ise bunu gösteren belgeler, · (b) Bendi: Şehitlik durumunu gösteren belge (talep sahibinin şehit ile yakınlık derecesi Kimlik ve Adres Paylaşım sisteminden tespit edilecektir), · (c) Bendi: Koruma altına alındığına dair yazı.

KAMU GÖREVLİLERİ (YÖNETMELİĞİN 8’İNCİ MADDESİ) Silahlı güvenlik taşıma ruhsatı istenecek belgeler; ·

Dilekçe, · Son bir yıl içinde çekilmiş 4 tane fotoğraf, · Tabanca ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sıhhat kurulu raporu. Bu belgelere ilaveten mesleğin özelliğine bakılırsa aşağıdaki belgeler de istenir. · Vazife belgesi; Belge zamanı ile müracaat zamanı arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir. Güvenlik Teşkilatı personelinden vazife belgesi istenmeyecek, Personel Informasyon Sisteminden sorgulanarak çıktısı alınıp dosyasına konulacaktır. · Yönetmeliğin 8’inci maddesi birinci fıkrasının (a) bendi ile (e) bendinin (1),(2),(3),(4),(5),(10) ve (15) numaralı alt bentlerinde sayılan görevliler ile bu görevleri sona erdikten sonrasında altı ay içinde başvuranlardan sıhhat raporu istenmez. Sadece sıhhat sebebiyle derslik yada kurum değişiklik yapmak suretiyle (e) bendinin (10) numaralı alt bendi kapsamına girenlerden sıhhat kurulu raporu istenecektir.

EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİ (YÖNETMELİĞİN 10’UNCU MADDESİ) Ortak olarak istenecek belgeler; · Dilekçe, · Son bir yıl içinde çekilmiş 4 tane fotoğraf, · Tabanca ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sıhhat kurulu raporu Bu belgelere ilaveten mesleğin özelliğine bakılırsa aşağıdaki belgeler de istenir. · Emekli oluş şekline, hakkında meslek yada memuriyetten çıkarma cezası istemiyle soruşturma açılıp açılmadığı yada kesinleşmiş bir mahkeme sonucu bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı, · Emekli kimlik kartı fotokopisi, · Sıhhat sebebiyle emekli edilenlerden, ilk rapordan da bahsedilerek düzenlenmiş, tabanca ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına ilişkin son sıhhat durumunu gösterir sıhhat kurulu raporu, · İlişiği kesilen Güvenlik Korucularından Toplumsal Güvenlik Kurumundan maaş bağlandığını gösterir belge.

KAMU GÖREVLİLERİ (YÖNETMELİĞİN 8’İNCİ MADDESİ) Ortak olarak istenecek belgeler; · Dilekçe, · Son bir yıl içinde çekilmiş 4 tane fotoğraf, · Tabanca ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sıhhat kurulu raporu. Bu belgelere ilaveten mesleğin özelliğine bakılırsa aşağıdaki belgeler de istenir. · Vazife belgesi; Belge zamanı ile müracaat zamanı arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir. Güvenlik Teşkilatı personelinden vazife belgesi istenmeyecek, Personel Informasyon Sisteminden sorgulanarak çıktısı alınıp dosyasına konulacaktır. · Yönetmeliğin 8’inci maddesi birinci fıkrasının (a) bendi ile (e) bendinin (1),(2),(3),(4),(5),(10) ve (15) numaralı alt bentlerinde sayılan görevliler ile bu görevleri sona erdikten sonrasında altı ay içinde başvuranlardan sıhhat raporu istenmez. Sadece sıhhat sebebiyle derslik yada kurum değişiklik yapmak suretiyle (e) bendinin (10) numaralı alt bendi kapsamına girenlerden sıhhat kurulu raporu istenecektir.

EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİ (YÖNETMELİĞİN 10’UNCU MADDESİ) Ortak olarak istenecek belgeler; · Dilekçe, · Son bir yıl içinde çekilmiş 4 tane fotoğraf, · Tabanca ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sıhhat kurulu raporu Bu belgelere ilaveten mesleğin özelliğine bakılırsa aşağıdaki belgeler de istenir. · Emekli oluş şekline, hakkında meslek yada memuriyetten çıkarma cezası istemiyle soruşturma açılıp açılmadığı yada kesinleşmiş bir mahkeme sonucu bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı, · Emekli kimlik kartı fotokopisi, · Sıhhat sebebiyle emekli edilenlerden, ilk rapordan da bahsedilerek düzenlenmiş, tabanca ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına ilişkin son sıhhat durumunu gösterir sıhhat kurulu raporu, · İlişiği kesilen Güvenlik Korucularından Toplumsal Güvenlik Kurumundan maaş bağlandığını gösterir belge.

Bir önceki yazımız olan Özel Güvenlik Sakal Bıyık Bırakabilir mi ? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorum Yap

*Mail adresiniz gizli kalacaktır ve paylaşılmayacaktır.

Beğenebilirsiniz